Up

ผลงานทางวิชาการ

แบบการสอนที่เหมาะสมกับแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางอโนทัย เชื้อเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดย นายสุชาติ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
 
 
Powered by Phoca Download