นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นจังวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมโดยนายสฤษดิ์ สัตนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยสคม มอบหมายให้ นายธนเดช ภูหินกอง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นจังวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย เข้ารับเกียรติบัตรกับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด