หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

rangsan

 

visat

 

tiamsak

 

kongkaew

 

sarid2

นายสฤษดิ์   สัตนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

 

นายธนภัทร  วันทาพงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม