tnp11

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ประมวลภาพ