36665792 413582335791349 672485462148907008 n

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม นำโดย นายสฤษดิ์ สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ขั้นพื้นฐานศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อบจ.อุดรธานี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...ขอบคุณภาพ จาก facebook โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม...คลิกชมภาพ