พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 5075

1487150313793

ระหว่างวันที่ 6 - 8  กุมภาพันธ์  2560  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  โดยครูยงยุทธ  ภูมิวงค์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และ  นางกงแก้ว  ภูมิวงค์    นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ณ  กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่16 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร

<< ประมวลภาพกิจกรรม>>