เมื่อวันที่  14  มกราคม  2560  ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  นำโดยว่าที่้ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ชั้น ม. 1 - 2  เข้่าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ที่จัดโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยใช้สถานที่  โรงเรียนขี้้เหล็กพิทยาคม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด  1  ใน 4  โรงเรียน

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>