นายเผชิญ  สร้อยศิลา  ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต  ของโรงเรียน  นำนักเรียนฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 "พนมไพรเกมส์" ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

<<ประมวลภาพ>>