boonphawed001

เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2560  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม เข้าร่วมแห่กัณฑ์หลอน  เนื่องในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม  2560  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

<<ประมวลภาพ>>

1487150313793

ระหว่างวันที่ 6 - 8  กุมภาพันธ์  2560  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  โดยครูยงยุทธ  ภูมิวงค์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และ  นางกงแก้ว  ภูมิวงค์    นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ณ  กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่16 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร

<< ประมวลภาพกิจกรรม>>

    เมื่อวันที่  14  มกราคม  2560  ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  นำโดยว่าที่้ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ชั้น ม. 1 - 2  เข้่าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ที่จัดโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยใช้สถานที่  โรงเรียนขี้้เหล็กพิทยาคม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด  1  ใน 4  โรงเรียน

NewYearDSC 0095

เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2559  โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

<<ประมวลภาพ>>

NewYearDayDSC 0162

วันที่  30  ธันวาคม  2559  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  2560  ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

pkbandIMG 7896

   เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วย  นายเผชิญ  สร้อยศิลา  และ  นางอุทัยวรรณ  มุสิกวัน  นำวงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อนำขบวนพาเหรดนักกีฬา ในวันพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจำปี 2559  ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม  2559 ณ  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด