นายเผชิญ  สร้อยศิลา  ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต  ของโรงเรียน  นำนักเรียนฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 "พนมไพรเกมส์" ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

 

   เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2559  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  นำโดย  ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธนภัทร  วันทาพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายจักรินทร์  จักกะพาก  ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด

   Science Week027

      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม >>  ในระหว่างวันที่ 18 - 23 สิงหาคม  2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ขึ้น  โดยได้เชิญโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด    โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก   โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

    โดยกิจกรรมที่ทำการประกวดแข่งขันประกอบด้วย    การพูดทางวิทยาศาสตร์    การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์    การแข่งขันจรวดขวดน้ำ    การแข่งขันจรวดกระดาษ    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   และ  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี

          เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย TK Park  ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่  Mobile Library  มาให้บริการนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

DSC 0408

      ในระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม  2559  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  โดยครูยงยุทธ ภูมิวงค์  ครูกงแก้ว  ภูมิวงค์  ครูรังสรรค์  พรสิงห์  และ  นายทรงพล  คมคาย  นำนักกีฬา จำนวน  25  คน  

for the king 11     

    ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช