โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคเปิดรับสมัคนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

0 93

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมประธานการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2564

โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนได้จัดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

   Science Week027

      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม >>  ในระหว่างวันที่ 18 - 23 สิงหาคม  2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ขึ้น  โดยได้เชิญโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด    โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก   โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

    โดยกิจกรรมที่ทำการประกวดแข่งขันประกอบด้วย    การพูดทางวิทยาศาสตร์    การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์    การแข่งขันจรวดขวดน้ำ    การแข่งขันจรวดกระดาษ    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   และ  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี