เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนได้จัดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

tnp11

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561

36665792 413582335791349 672485462148907008 n

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม นำโดย นายสฤษดิ์ สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา

19275152 473445932997114 4256722820597051045 n

ระหว่างวันที่  19-21 มิถุนายน  2560  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด  ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บึงพลาญชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

slide1

วันที่  1 มิถุนายน  2561  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

stemDSC 0650

โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

ในวันที่  19-21 เมษายน 2560  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  จัดโครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ซึ่งโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  เป็นศูนย์การอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

<<ประมวลภาพ>>